thumbnail image
STYRELSE

Styrelse Partille Konstförening 2019

Birgitta Hällje (ordf) 0709-51 53 49
Gunnar Hall (v.ordf),
Britta Ridelberg  (sekr),
John Blaxland (kassör),
Anita Ljungsvik (sammank. utställningskommitté),
Gunnar Bergling, Ingalill Eklund, Sara Öhman
Suppleanter: Eva Hall, Elisabeth Svensson

Revisorer

Gunvor Lundgren, Bengt Lawenius
Suppleant Britt Öberg

Valberedning

Sven Olofsson
Olle Andersson
Eva Hall