thumbnail image
STYRELSE

Ordförande: Sylvia Tilleby  sylvia.tilleby@gmail.com

Sekreterare: Ing- Marie Münch  safflekonstforening@bahnhof.se

Kassör: Inger Järbel Sävö

Ledamot: Käthy Nilsson

Ledamot: Tommie Svanström Ohlson

Ledamot: Eva Johansson

Ledamot: Anders Österberg

Revisor: Karl Lennart Gävert

Revisor Suppleant: Lars Gävert