thumbnail image
STYRELSE

Ordförande Anita Josephson,

Vice ordf Kristina Klarenius

Kassör Elisabeth Ohlsson

Sekreterare Peter Gaestadius

Övriga Ledamöter: Birgitta Holmberg, Britt-Inger Nilsgren.