thumbnail image
STYRELSE

Ordförande Ulrika Westin
Firmatecknare, inköpskommitté
Trafikkontoret

Kassör Carita Wickström
Firmatecknare, inköpskommitté, medlemsregister, ekonomi, dokumentering av inköp

Sekreterare Patrick Bjurström
fd Stadsbyggnadskontoret 

Ledamot Sara Nilsson
Marknadsföring, mottagare av post/mejl
Miljöförvaltningen

Ledamot Lotta Bylander
Aktivitetsansvarig
fd Stadsbyggnadskontoret

Ledamot Ann-Marie Stenman
Utställningsansvarig, inköpskommitté
fd Stadsbyggnadskontoret

Ledamot Nicolae Mircea Stanca
Vice aktivitetsansvarig, inköpskommitté
Stadsbyggnadskontoret

Revisorer: Maud Lundwall
fd Kyrkogårdsförvaltningen

Revisorssuppleant:

Valberedning:

Anneli Runefelt, sammankallande  

Pernilla Johnni

Julia Dzsek

Yvonne Modin