thumbnail image
STYRELSE

Ordförande
Lennart Hallsten
lennart.hallsten@gmail.com
tel  072-22 16 511

Vice ordförande
Stig Rybrink

Sekreterare
Karin Hammarqvist
karin.hammarqvist@gmail.com
tel 070-6990490

Kassör
Monica Hollstrand
monica@hollstrand.com
tel 070-3424149

Ledamot
Magnus Bard

Suppleant
Åsa Svidén

Suppleant
Maj Norling

Inköpsgrupp
Stig Rybrink
Maria Sparr Larsson
Gun-Britt Sandström
Annika Adams

Utställningsgrupp
Magnus Bard
Lena Björn Svensson
Mats Nicklasson
Lennart Ålund

Valberedning
Lars-Olof Hilmertz
Jan-Erik Forsberg
Hans Göransson

Revisor
Bo Isakson

Revisorssuppleant
Staffan Rosander