thumbnail image
STYRELSE

Styrelse vald vid årsmötet 2020

Margareta Michélsen (ordförande) Växthusvägen 44, 178 34 Ekerö
Tel: 0760-22 03 75 

Lisbeth Oddmark (kassör)  Tel:  070-651 66 12
E-post: oddmark.orrburn@outlook.com

Hans Bärlin (sekreterare) Tel:  070-399 34 37
E-post: hans.barlin@outlook.com

Gudrun Nordström Tel: 070-495  80 51
E-post: gudrunnordstrom@outlook.com

Lars Benedictsson Tel: 070-640 63 95
E-post: lars.benedictsson@telia.com 

Marianne Abrahamsson Tel: 070- 539 05 65
E-post: marianneabrahamsson@telia.com

Pia Eriksson Tel: 0733-96 33 31
E-post: pia.eriksson@me.com