thumbnail image
STYRELSE

1 min read

Ordförande
Björn Gullander
0730-682805

Vice Ordförande
Bengt Lindqvist
0372-843 59

Kassör
Karl Gustav Westman
0372-822 66

Sekreterare
Gunnevi Johansson
0372-805 02

Vice Sekreterare
Lisbeth Petersson
0372-841 75

Utställningsansvariga
Sven Thormé
070-210 41 00

Bengt Lindqvist
0372-843 59

Kenneth Sjöö
0372-147 84

Mediansvarig
Lisbeth Petersson
0372-841 75

Webbansvarig
Andreas Bergström
enligtandreas@me.com

Övriga
Susanne Svärd
0372-137 20

Ingrid Berg
0372-136 55

Marita Johansson
0372-803 82