thumbnail image
ORGANISATION

Styrelse

Malmö Kommunanställdas Konst- och kulturförening
Ad
ress: Malmö Kommunanställdas Konst- och kulturförening,
205 80 Malmö
Organisationsnummer: 80 24 18 - 0492
Plusgiro: 63 42 27-3


Ordförande: Inger Rahm, tfn 0709 - 34 20 45

Ledamöter

V.ordförande: Elisabeth Kahn, tfn 0721 - 951 679

Kassör: Annica Eriksson, tfn 0703 - 17 14 01

Sekreterare: Ilona Holmgren, tfn 0704 - 34 40 18

V.sekreterare: Margareta Dahlberg, tfn 0708 - 28 85 68

Medlemsansvarig: Eva Tofft, tfn 0709-51 39 65

Ledamot: Bibbi Lind-Wiberg, tfn 040 - 91 38 28

Suppleanter: Cecilia Johansson, Christine Gaskell-Brown, Karin Holmgren

Revisorer: Arne Hansson, Qutaiba Al-Qassam,

Revisorssuppleanter: Birgitta Wanglén, Stenolof Engdahl


Valberedningen

Är du intresserad av styrelsearbete eller vill du engagera dig i valberedningen? Välkommen i så fall att höra av dig till

Elisabeth Grahn
grahnelisabeth@yahoo.se
tfn 0704 - 30 42 65 eller

Gunvor Lantz,
gunvor.lantz@tele2.se eller
tfn 040 - 94 07 32

Vesna Lagerstedt , vesna.lagerstedt@gmail.com