thumbnail image
STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER

Styrelse och kontaktuppgifter

Ordförande
Kjell Andersson

Åsvägen 14C, 686 35 Sunne
Tel. 0565 421 20, 070 278 07 20   
E-post: kjell0319@gmail.com 

Vice ordförande
Carita Johansson
Ringvägen 3, 686 33 Sunne
Tel. 0565 125 41
E-post: carita.johansson@sunne.se  

Intendent
Kjell Hellström
Haga 26, 686 94 Rottneros
Tel 0565 600 20, 070 320 39 18 
E-post: atelje.hellstrom@gmail.com  

Sekreterare
Marion Bergsjö
Tomta gård, Bråten 16, 686 95 Västra Ämtervik
Tel: 0565 500 97, 073 816 86 95 
E-post: marion.bergsjo@emafyr.se  

Kassör
Olle Edgren
Videvägen 15, 686 31 Sunne
Tel: 070 537 42 00
E-post: olle.edgren@hotmail.com  

Ledamot och ansvarig för medlemsregister
Tommy Bergström
Västmyr Hörn, 686 96 Östra Ämtervik
Tel. 0565 303 53, 070 353 57 21 
E-post: tommy@imitt.nu  

Ledamot och ansvarig för hemsidan
Katarina Gåsste
Furugatan 14, 686 31 Sunne
Tel. 073 204 12 18 
E-post: mail@katarinagasste.se  

Suppleant
Viviann Carlsson
Kisterud 14, 686 95 Västra Ämtervik
Tel. 0565 500 19, 073 055 00 19 
E-post: karlsson.v@telia.com  

Suppleant
Birgitta Hane Lazzali
Maggebysätter, 68691 Sunne
Tel. 073 44 00 636
E-post. gallerikonst@yahoo.se 

Suppleant
Arne Olson
Kornvägen 10, 68631 Sunne
Tel: 0565 123 76, 072 231 23 76
E-post: arne.olson@live.se

Valberedning
Sammankallande: Jörn Okan

Postadress:
NFK
c/o Kjell Andersson, ordförande
Åsvägen 14 C
686 35 SUNNE

Besöksadress vid utställningar:
Konsthallen Sundsbergs Gård, Ekebyvägen, Sunne
Org.nr 874 000-0800
Bankgiro: 350-2945
Swish: 123 122 82 38