thumbnail image
STYRELSE

Styrelsen för Eskilstuna Konstförening

Sven Janeheden
Ordförande och utställningsansvarig
sven.janeheden38@gmail.com
070-6509901

Björn Camitz
Protokollsekreterare

Bertil Wilson
Ers. protokollsekr.

Lars Gihl
kassör, försäljningsansvarig, webbredaktör

Laila Bagge
medlemsförtecknare, lagerredovisare

Elisabeth Roos
Ansvarig för resor, studier och föreläsningar

Christina Strandtoft
Bitr. resor, studier och föreläsningar

Solveig Lundström
Klubbmästare

Christina Franzon
Ledamot