thumbnail image
STYRELSE

Styrelse

Bo Barkestedt, ordförande, tel. 070-645 67 22

Björn Olsson, v. ordförande (ansv. utställningar), tel. 070-328 70 51

Arild Fuglerud, kassör, tel. 076-140 97 40

Ronald Krantz, sekreterare, tel. 070-978 16 57

Annie Nilsson, suppleant, tel. 072-888 23 39

Christine Tibratt, suppleant, 073-025 25 02