thumbnail image
STIPENDIER

Malmö Konststudio delar sedan 1968 ut stipendier till förtjänta konstnärer med en anknytning till Skåne. De senaste åren har stipendiesumman varit 24 000 kr, fördelat på 3 lika stora stipendier. Utdelning sker i samband med årsmötet och med utdelandet följer en motivering. Bilden visar 2017 års stipendiater. Från vänster Gunilla Widholm Carlsson, Ewa Berg och Kent Wisti

2021 års stipendier har tilldelats följande konstnärer:

Ronny Hård
"Som autodidakt har Ronny Hård genom åren utvecklat ett eget karakteristiskt bildspråk som pendlar från närmast fotografisk socialrealism till en mera drömsk, Turnerinspirerad impressionism. Hans fascination för ljuset och dess motsats, skuggan, är ett bärande element. Verken kännetecknas av suggestiv färgromantik och motiven är ofta hämtade från gränsen till ett skymningsland. Existentiella frågor som människans kamp mellan det eviga och det förgängliga är ständigt närvarande."

Mike Pierce
"Mike Pierce arbetar med måleri, grafik och skulptur. Bildspråket är färgrikt och visar inledningsvis på influenser från psykedelisk konst, ikonmåleri och snickarglädje. Hans målade motiv kan döljas i skåp eller placeras i snidade ramar vilket skapar nyfikenhet hos betraktaren. Ofta tar Pierce upp livets stora frågor och dilemman som existensen, relationer och miljö. Han har också arbetat med en helt annan motivsfär där få strama ytor samsas och spänningen mellan form och färg fokuseras."

Åsa Sjöström
"Åsa Sjöströms bildvärld är grundad i ett socialt intresse, främst för kvinnor och barn. Den är inriktad på internationell förståelse och mänskliga rättigheter. Hon vill skapa medvetenhet om och visa styrkan hos människor som lever i utsatthet. Hennes reportage, t ex ”Silent Land” från Moldavien, är gripande dokumentärfotografi där kärleken ständigt är närvarande i hennes bilder av allvarsamma människor med stor värdighet. Hon har blick både för det vardagliga och de stora, övergripande strukturerna."

Tidigare stipendiater

2020  Clay Ketter      Sofie Josefsson      Vera Ohlsson

2019  John E Franzén      Kristina Müntzing    Ella Tillema

2018  Daniel Fleur       Sture Johannesson     Julia Lindemalm

2017  Ewa Berg      Gunilla Widholm Carlsson     Kent Wisti

2016  Majlis Agbeck      Zardasht Faraj       Bertil Petersson

2015  Ann Böttcher         Peter Dacke         Charlotte Walentin

2014  Cecilia Sering            Vassil Simittichiev            Jon Åkerlind

2013  Åsa Maria Bengtsson     Alf Holm            Jakob Simonson

2012  Stig Espe Olson      Signe Persson-Melin            Ulrika Thune

2011  Carin Blücher            Johan Furåker            Johan Röin   

2010  Manuel Calvo            Claes Eklundh            Emma Gunnarsson

2009  Anders A              Maria Schad           Jukka Vänttinen

2008  Niki Cervin            Hertha Hanson            Hanna Sjöstrand

2007  Robert Moreau            Mattias Nordéus            David Svensson

2006  Emilia Göransson     Elisabeth Moritz            Viktor Rosdahl

2005  Anna Bokström  Marco Cersarec   Lena Ignestam

2004  Tomas Gilljam     Caroline Mårtensson    Anna Nordquist-Andersson    
            Ulf Stålhane

2003  Doris Bengtsson     Beata Fransson     Tomas E Scherer

2002  Linn Gustavsson      Per Hasselberg            Magdalena Svensson

2000  Petra Bauer            Leif Holmstrand            Fredrik Jensner

2000  Bettina Fürstenberg     Agneta Hernert            Mattias Olsson  
            Anders Wollin

1999  Katrine Forfang      Andreas Nordström           Nilsmagnus Sköld  
            Per Wizén

1998  Mats Andersson     Anna Kindvall     Per Mårtensson      
            Kerstin Winberg

1996  Elisabet Apelmo   Maria Borgström   Camilla Rydahl    Lars Österlin

1995  Jan Anders Hansson    Åsa Melin    Niklas Nihlén    Peter Wahlström

1994  Bertil Kaa Hedberg    Katarina Hård    Magnus Wallin    
            Gertrud Winberg

1993  Olle Dahl     Thomas Holm    Kerstin Palmqvist    Martin Stenberg

1992  Jan Dahlgren    Torsten Esbjörnsson    Mell Gran    Mårten Nilsson

1991  Lena Cedergren    Annika Eriksson    Sven Ingvar Johansson    
            Rickard Silwärn

1990  Håkan Berg    Caroline Färnström    Lizzie Lundberg    
              Christian von Sydow

1989  Göran Carlberg    Arnold Hagström    Kari Mjåtveit    Stina Siljing

1988  Yvonne Larsson    Antje Nilsson    Tommy Olsson    Ingrid Orfali

1987  Peter Hahne    Maria Hellström    Göran Jönsson    Charlotte Weibull

1986  Marie Lindström    Klara Nagy    Peter Sternäng    Dyveke Zadig

1985  Gert Hansson    Susanne Högberg    Jeanette Lindstedt    
             Gerhard Nordström 

1984  Måns Olof Arborelius    Olle Berlin    Hans Dhejne    Nobu Ota

1983  Charlotte Gustafsson    Eric Lennarth    Bertil Mauritzon    
             Nils Ingvar Nilsson

1982  Laszlo Bogardy    Rosemary Svanberg-Nilsson    Thure Törn     
             Bo Walter

1981  Elisabeth Halvegård    Nils Folke Knafve    Peter Linde   
            Octaviagruppen

1980  Maria Andersson    Gösta Nydahl    Bertil Lundberg    Åke Holm

1979  Per Jadeus    Nils Artur Nilsson    Tage Evald Nilsson    Rune Säll

1978  Allan Erwö    Gösta Lindquist    Maj Stentoft    Fred Åberg

1977  Bertil Berntsson    Barbro Bäckman    Helge Lundström    
            Staffan Nihlén

1976  Clarence Bergquist    Christina Campbell    Georg Nilsson    
            Karin Schultz

1975  Einar Bager    Grafikskolan Forum    Gunnar Norrman    Anders Sten

1974  Bo Hultén    Eskil Skans    Greta Turén

1973  Eve Eriksson    Sten Faste    Tore Nilsson

1972  Hanna Brundin  Christina Ringsberg    Hans Rosenquist

1971  Janeric Johansson    Willy Lindeberg    Gunnar Nordin

1970  Brita af Klercker    Jules Schyl    Jacques Zadig

1969  Sigfrid Bengtsson    Anders A Jönsson

1968  Ulla Ekman-Dahlbäck    Ivar Ålenius-Björk