thumbnail image
STATUS GÄLLANDE KONSTHALLEN

  

Kära medlemmar,

Den rådande pandemin och de föreskrifter som råder för att undvika smittspridning och skydda riskgrupper har reducerat vår verksamhet under vår och sommar. Samtidigt har Förvaltnings AB Ljusterö torg byggt om våra tidigare lokaler och den nya konsthallen blir klar den här veckan.
Styrelsen har under våren varit aktiv med att röja de gamla lokalerna, flytta möbler och utrustning, och förbereda för ombyggnad och sortera ut de ting som vi inte behöver framöver. Mycket av detta har återvunnits eller skänkts till andra ideella föreningar, så lite som möjligt har kasserats.

Under juli kommer vi att inreda lokalen och förbereda vår första utställning och vi siktar på att öppna lördag 01 augusti 2020. Vi återkommer via vår hemsida med mer detaljer om vad vi kommer att ställa ut och vilka öppettider vi kommer att erbjuda. Efter kommunens stängning av infocentrum har vi ingen bemanning av Konsthallen.
Vår önskan och förhoppning är att intresserade medlemmar kan tänka sig att tillsammans med styrelsen hålla Konsthallen öppen. Något att fundera över i sommar…
Styrelsen har planer på att starta våra aktiviteter igen till hösten om smittläget så tillåter, vi följer utvecklingen och återkommer via vår hemsida med vilka aktiviteter vi planerar och hur man anmäler sig till dessa.

Fram till dess önskar vi alla medlemmar en fortsatt skön sommar.

Ljusterö 2020 07 04

Styrelsen genom
Carl H Andreasson, ordförande