thumbnail image
RÖSTA PÅ DINA FAVORITKONSTVERK

Kära medlemmar! 

Den digitala vernissagen är i full gång - glöm inte att gå in och rösta på de konstverk du tycker skulle passa i ditt hem!

Konstföreningen Ramverket anordnar varje år en vernissage där ett antal inbjudna Konstgallerier får möjlighet att visa verk av konstnärer de representerar. Denna vernissage utgör grunden till den årsutlottningen av konstverk som Ramverket anordnar för medlemmarna.

Alla besökare, dvs även de som ännu inte är medlemmar, har möjlighet att rösta på de konstverk man tycker om och skulle vilja vinna om turen infinner sig! Resultatet av omröstningen använder styrelsen som underlag till inköp av konstverk som alltså sedan lottas ut vid kommande årsutlottning d.v.s. under våren 2021. 

Vänliga hälsningar

Styrelsen Ramverket