thumbnail image
RIKTLINJER FÖR MEDLEMSLOTTERI

Dragning i Hjo konstförenings medlemslotteri ska ske vid ordinarie årsmöte.

I utlottningen deltar medlem som senast den 31 oktober innevarande verksamhetsår har betalt full medlemsavgift.

Alla konstverk tilldelas ett nummer och förtecknas i nummerordning.

Medlem i Hjo konstförening har vid inträdet i föreningen tilldelats ett medlemsnummer. Alla medlemmar listas vid dragningen i medlemslotteriet i ordning efter medlemsnumret och tilldelas ett löpnummer. Löpnumret är medlemmens lottnummer vid dragningen i medlemslotteriet. 

Närvarande vinnare väljer i turordning valfritt konstverk.

Ombud får välja i turordning åt ej närvarande vinnare. Ombud ska ha skriftlig fullmakt.

Vinnare som inte är närvarande och inte representeras av ombud förtecknas i turordning.

När alla närvarande vinnare eller deras ombud har valt konstverk fördelas kvarvarande konstverk i nummerordning till ej närvarande medlem utan ombud i turordning.