thumbnail image
RECENSION AV PETER ÖHRNELL I CORREN

Recension av vår utställning med verk av Peter Öhrnell i Östgöta Correspondenten. 


Bra dag på stranden Bild: Chirster Fällman.


Här dansar det slumpmässiga vilda med det hårt strukturerade och fasta. Som konstnär tar han risker och utsätter sig för kaos och grötig oordning. Men på något sätt får Öhrnell alltid ihop sina målningar. Det asymmetriska och närmast abstrakta fogas ihop med arkitektoniska formbyggen av färger och linjer.

Ofta uppstår spännande laddningar mellan det spontana och det strikt uträknade i hans bildspråk. Ett hus, en funkisbyggnad, en skiva, ett tak eller en skorsten införlivas med naturens organiska och jordigt stökiga former. 


Strandtomt Bild: Christer Fällman

Färgskalan är ofta stark och utmanade i svåra kombinationer. Men även här får konstnären helheten att fungera utmärkt och avancerat. Svart, gult, blått, grönt, brunt, orange, mera blått, skärande rött kan tillåtas möta och samspråka med ljusa, lätta pastellfärger. 

Peter Öhrnell gled in i Linköpings konstliv 2007 med sitt fria och friskt energiska bildspråk. Han ingår sedan dess i ALKA konstnärskår. Han är född 1957 i Falun och fick sina utbildningar i Luleå, Umeå och Uppsala. Hans kombinationer av abstrakt expressionism och sträng konstruktivism är inte alldeles vanligt. Men det är hans signum som han ständigt lyckas variera på ett nytt och nyfiket sätt. Utforskande och undersökande som en gränsryttare mellan det flytande och hårda, mellan natur och kultur, mellan kaos och kosmos, mellan bark och ved, mellan färg och form. 

Här skapas motsatsernas enhet i dialektisk förening.