thumbnail image
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020

Hej, 

Bilagt finner ni protokollet per capsulam från konstituerande årsmöte, klicka här för att ta del av protokollet

Den nya styrelsen ser ut så här:

Styrelsen:

Maria Modin, ordförande, Eva Eriksson, sekreterare, Leif Kåren, kassör, Maria Lindsbo, medlems- och hemsidesansvarig

Ingalill Näslund Persson, Eva Olsson, Ann-Christine Sjödin, Fredrik Sundberg och Maria Söderqvist,ledamöter