thumbnail image
ORDFÖRANDEN HAR ORDET INFÖR VÅREN 2021

Bästa medlemmar i Malmö Konststudio!

Karl-Bertil Hake heter jag och är från och med årsmötet den 24 februari 2021 vald till ordförande i Malmö Konststudio. Det känns mycket hedrande och glädjande att få efterträda Anna-Lena, som under de senaste åtta åren lett vår illustra förening på ett så ypperligt sätt. 

Jag citerar ur vår programförklaring: ”Malmö Konststudios uppgift är att underhålla och bredda intresset för kultur och särskilt för den bildande konsten.” Detta försöker vi leva upp till genom att genomföra föreläsningar, studiebesök, vandringar, resor av varierande längd och ge stipendier till förtjänta konstnärer i regionen. Verksamheten bygger i väldigt stor utsträckning på att vi kan träffas på nära håll och tillsammans få oss konstbildning till livs.

Den pågående pandemin och de restriktioner som den medför har i närmaste omöjliggjort dessa fysiska träffar. Osäkerheten om framtiden har gjort att vi inte långsiktigt kunnat planera vårens aktiviteter som t.ex. att ge ut den sedvanliga programkatalogen. Jag hoppas ändå att du som ännu inte betalt din medlemsavgift för 2021 väljer att göra det nu - trots att vår verksamhet inte har varit sig riktigt lik på sistone. Medlemsavgifterna är helt avgörande för föreningens fortbestånd.

För att underlätta framtida betalningar till Malmö Konststudio så finns nu två möjligheter! 

1. Bankgiro: 176-6591 (som tidigare)           2. Swish: 123 646 30 12 (NYTT!)

Årsavgiften är fortsatt 250 kr.

Vårens planerade programverksamhet.

Malmö Konststudio vill pröva nya vägar för att nå ut till er medlemmar och tar tekniken till hjälp! Vi börjar våren med att genomföra en digital föreläsningsserie med hjälp av Zoom.

Zoom är ett mycket beprövat digitalt verktyg. All undervisning vid Malmö universitet sker t.ex. via Zoom.

Det blir 4 tillfällen, alla med rubriken ”Nedslag i sydskandinaviskt hantverk, konsthantverk och konst”. Jag kommer att ge exempel på utvecklingen i vårt närområde, dvs. Skåne med omnejd. Till omnejden räknar jag även Danmark. Resan börjar då isen släppte sitt grepp om oss för 14 000 år sedan och slutar år 1658, då Skåne blev svenskt.
Föreläsningstid kommer att vara tisdagar med start kl. 14.00.

Nedslag i sydskandinaviskt hantverk, konsthantverk och konst

Tis 16 mars: Från de första fynden av horn- och flintredskap till bronsålderns slut.
Tis 30 mars: Från järnåldern till Harald Blåtand och kristendomens införande.
Tis 13 april: Den tidigmedeltida kyrkliga konsten.
Tis 27 april: Från koret i Lunds domkyrka till kunglig konst på 1650-talet. 

En digital föreläsning via Zoom kan du följa via en internetuppkopplad dator, laptop, läsplatta eller smartphone. Som medlem anmäler du dig på sedvanligt sätt via hemsidan. Några dagar innan föreläsningen kommer du att få närmare instruktioner, vilket bl.a. innefattar en länk med vars hjälp du ansluter till zoom-föreläsningen.

Jag hoppas att få se dig, bästa medlem, via detta nya och spännande medium!

Om vaccineringen i Skåne framskrider som planerats och restriktionerna lättar, hoppas vi att i maj kunna genomföra aktiviteter tillsammans ”på riktigt”. Följande planerar vi:

1. En digital föreläsning omMärkvärdigheter kring Stortorget och Lilla torg

2. Anslutande vandring på Stortorget och Lilla torg med omgivningar, med whispers och max ca 15 deltagare/tillfälle men utan avslutande gemensam lunch. 

3. I slutet av månaden hoppas vi kunna upprepa succéresan från i höstas till SARA i Simrishamn och Galleri Wallner i Simris.
SARA: https://www.swedishacademyofrealistart.se

4. I början av juni hoppas vi kunna genomföra förra vårens uppskjutna resor till 4 kyrkor i sydöstra Skåne, kalkmålningar åter står i fokus (Övraby, St Köpinge, Borrie och Skurup).

Den i höstas uppskjutna studiecirkeln om den moderna formgivningens historia hinner vi dock inte genomföra under våren – den får anstå till höstprogrammet.”

Närmare information återkommer vi till när vi vet mera om våra möjligheter att kunna genomföra dessa vandringar och resor. Vi uppdaterar hela tiden hemsidan med ”senaste nytt”. Hemsidan är vårt enda fönster ut mot alla er medlemmar – förutom mailutskick.

Vem är då jag, Karl-Bertil Hake?

Jo, mannen till höger i bild.

Jag står tillsammans med en gipskopia av Michelangelos David i en av Köpenhamns mest dolda konstpärlor; Den Kongelige Abstøbningssamling,
https://www.smk.dk/article/den-kgl-afstoebningssamling/
En av mina drömmar är att någon gång kunna göra en konststudioresa till denna helt unika samling av mer än 2 000 gipsavgjutningar av berömda antika och medeltida skulpturer.

Mitt arbetsliv innan Malmö Konststudio har varit pedagogens. Det började som högstadielärare i matematik och naturvetenskap,
fortsatte och avslutades med samma inriktning på Lärarutbildningen i stan och håller ännu på i form av läromedelsförfattande (matematik för högstadiet).
Och hela tiden har konst, arkitektur, deras historia och nutid varit ledstjärnor för mig.
Jag ser mycket fram emot att få träffa er!

Fortsatt välkomna till Malmö Konststudios gemenskap!