thumbnail image
OM UTLOTTNING OCH INKÖP

Utlottning av inköpt konst

Utlottning för det gångna året sker vid årsmötet i mars. För att få delta i utlottningen måste man ha betalt avgift för hela det gångna året. T.ex. för att delta i årsmötes utlottning i mars 2021, ska medlemsavgiften för hela 2020 vara betald, det vill säga 400 kr.

Den konst vi köper in placeras i kommunhuset i korridor på plan 2. Där kan du som medlem betrakta och kritiskt granska våra inköp. Vi lägger också ut konsten här på hemsidan allteftersom.

Hur går inköp av konst till?

Alla styrelsemedlemmar kallas när vi får besök av konstnärer och gallerier eller åker på en inköpsresa. Alla får då välja ut sina favoriter och sedan röstar vi fram några av dessa. Vi är även medlem i VågaSe där vi får välja bland olika tryck.

Vi handlar konst för ca 60 000 kronor varje år, den disponibla summan varierar beroende på hur många medlemmar vi har. De sista slantarna brukar vi använda till komplettering. Vi kanske upptäcker att någon teknik, stil eller omtyckt motiv saknas.