thumbnail image
NYTT ÅR

Bästa medlem

Fortsatt pandemi men det finns förhoppningar att genom de nuvarande restriktionerna och påbörjad vaccinering kommer vi att få stopp på smittan. Både som enskild människa och som förening påverkas vi på ett sätt som varit svårt att föreställa sig.

Styrelsen kommer att ha sitt första möte för året den 26 januari. Naturligtvis kommer föreningens aktiviteter att påverkas men vi ska försöka göra allt för att planera trevliga programpunkter i väntan på andra och bättre tider. Vi får gemensamt hålla ut. 

Trots begränsade möjligheter avseende programverksamheten under våren så hoppas vi att ni medlemmar stannar i föreningen.

Betala gärna medlemsavgiften 300:- pg 48608-4 så snart som möjligt eller senast sista februari.

Hälsningar

Britt Häggmark, ordförande