thumbnail image
NYHETSBREV KONSTENS HUS NU

 

SEGER!
PELLING: "VI DRAR TILLBAKA FÖRSLAGET FÖR UPPSALA SLOTT"

Planerna på att placera det framtida konstmuseet i Uppsala slott skrotas. "Det finns inget politiskt stöd för vårt förslag", meddelar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande måndagen den  22 mars 2021.  
Länk till UNT: https://unt.se/.../pelling-vi-drar-tillbaka.../rm6q45nj
"Beslutet om att avbryta förhandlingarna med Statens fastighetsverk väntas fattas av kommunstyrelsen på måndagskvällens möte." "Både Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande, och Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd, välkomnar beskedet om att förhandlingarna om slottsplanerna avbryts. – Det känns jättebra att vi nu kan ta ett nytt omtag. Det ger oss en möjlighet att få bort de låsningar som finns i frågan om placeringen av det nya konstmuseet. I en sådant här stort ärende är det viktigt att det finns en bred majoritet, säger Linda Eskilsson." "Staffan Lövgren, ordförande i intresseföreningen Konstens Hus Nu, är också nöjd: – Det här är en riktigt glad nyhet som ger oss kraft att fortsätta jobba framåt. Vi vill ju helst att konsten får ett eget hus, gärna i närheten av Fyrisån."  

Hälsningar från styrelsen  
Konstens Hus Nu