thumbnail image
BLI MEDLEM!

 


Bästa medlem i Konstens Hus Nu!

Ditt medlemskap är betydelsefullt och du behövs i vårt gemensamma arbete för att stärka Uppsalas konstliv med målet att bygga ett nytt, centralt placerat och lättillgängligt konstmuseum. Tillsammans vill vi slå vakt om kulturens och konstens betydelse som en civiliserad, demokratisk och självklar del av det öppna samhället.  

Vid årsmötet den 25 april valdes en ny styrelse för kommande verksamhetsår med undertecknad som ordförande. En del av er kanske känner till min bakgrund som kommunalråd för Liberalerna och att jag har arbetat i tjugo år som politiker, särskilt i relation till föreningars och organisationers olika behov för att förverkliga sina mål om grundläggande infrastruktur. Förutom mig själv består den nya styrelsen av Mats Andersson, Mats Börjesson, Maria Fregidou-Malama, Synnöve Gahrén, Tomas Klang och PO Sporrong.  

Efter åren med corona under vilka fysiska sammankomster var omöjliga har många sagt att det känns som att föreningen nu gör en nystart. Som ordförande skulle jag gärna vilja höja föreningens aktivitetsnivå när det gäller olika former av medlemsarrangemang samt hitta nya sätt att samverka med andra aktörer, till exempel Uppsala konstmuseum, för att på så sätt hålla intresset för konst ständigt aktuellt samt därigenom stärka opinionen för ett nytt konstmuseum i Uppsala.  

Hör gärna av dig om du vill diskutera föreningsangelägenheter eller om du undrar vilka möjligheter som finns att bidra till vårt arbete. Jag är också nyfiken på att få veta varför du har gått med i föreningen.

Än en gång tack för ditt medlemskap och tveka inte att ta kontakt med mig eller någon annan i styrelsen! Vi nås enklast via mejl eller sms. Årets medlemsavgift är 75 kr. Eftersom medlemsavgiften bestäms på årsmötet har vi av praktiska skäl bestämt att medlemskap i fortsättningen ska gälla från årsmöte till årsmöte. Ni som redan har betalt en högre avgift kommer att få överskjutande belopp tillbaka.

Betala helst medlemsavgiften på 75 kr senast 30 juni 2023 till PG 52 16 63-5.

Jag önskar dig en trevlig sommar med förhoppning om att vi ska ses på våra kommande aktiviteter!   

Med vänliga hälsningar

_________________________

Mohamad Hassan, ordförande

Mh.uppsala@gmail.com 

0730–488923