thumbnail image
SVAR FRÅN STYRELSEN TILL KOMMUNEN

  

2021-01-10 

  

STYRELSEN FÖR KHN FÖRORDAR KANIKEN SOM NYTT KONSTMUSEUM!

Sammanfattning av samtliga svar från styrelsens medlemmar till kommunen:

Beskriv de främsta fördelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler på Uppsala slott.
Här ser vi inga fördelar med slottet på grund av att slottet med sina olämpliga lokaler inte passar för ett konstmuseum. En genomgripande ombyggnation eller tillbyggnad är en omöjlig tanke, då slottet och dess omgivning skulle förlora sitt kulturhistoriska värde. 

Läget är avgörande och den historiska byggnad som slottet/Vasaborgen är inbjuder inte till ett öppet möte med konst. Den som tror att konsten behöver en statushöjande inramning tror fel. Konsten skall helst finnas där människor lätt kan möta den. Det är där i mötet som kultur utvecklas. Om stadsbiblioteket hade placerats på slottet hade det inte varit den mötesplats, det vardagsrum för läsandet som det nu är. Slottet lockar besökare med sin historia, Uppsalas och Sveriges historia, och det är ett historiskt museum, inte ett konstmuseum som bör finnas där. 

Beskriv de främsta nackdelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler på Uppsala slott
Omöjligt läge (försvarsanläggning från 1500-talet högt uppe på en ås) som gör platsen otillgänglig för besökare. Alldeles för få besökare pga. detta. Sex våningar, undermåliga och små utställningslokaler. Påtvingat läge efter tveksamma kommunala beslut. Inga spontanbesök, inga som bara slinker in. Idag passerar säkert fler till restaurangen än de som viker av in till utställningarna.

Läget är avgörande och den historiska byggnad som slottet/Vasaborgen är inbjuder inte till ett öppet möte med konst. Den som tror att konsten behöver en statushöjande inramning tror fel. Konsten skall helst finnas där människor lätt kan möta den. Det är där i mötet som kultur utvecklas. Om stadsbiblioteket hade placerats på slottet hade det inte varit den mötesplats, det vardagsrum för läsandet som det nu är. Slottet lockar besökare med sin historia, Uppsalas och Sveriges historia, och det är ett historiskt museum, inte ett konstmuseum som bör finnas där. 

Närhet och koppling saknas till city, svårforcerad uppförsbacke. Höjdskillnaden motsvarar ett höghus på tjugo våningar som ska bestigas via trappor! Varje gång man ska se en utställning-orimligt. Byggnaden konnoterar inte konstmuseum, innehållet kan inte anas utifrån! 

Rulltrappor- endast för besökare från riktning Svandammen. Säkerhetsrisk efter mörkret. Ramper från Dag Hammarskjölds väg eliminerar inte den faktiska höjdskillnaden. Busshållplats gör liten skillnad, den finns idag också. Slottsträdgården behövs inte idag heller. Stadens invånare brukar ofta reagera negativt mot offentlig modern konst. Osv.

Beskriv de främsta fördelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler i kvarteret Kaniken
Lokalen har ett enastående centralt och lättillgängligt läge. Det finns stora möjligheter att få till en spännande entré, liknande den arkitektbyrån Metod har presenterat, storslaget med mycket glas i fasaden. Här finns alla möjligheter att "slinka in" för Uppsalaborna och andra. Gångavstånd till det mesta, närhet till Centralstationen, konserthuset och andra museer. Placeringen av konstmuseet här kommer att betyda oerhört mycket för centrums handel och gatuliv.

Ingår i det berörda Å-rummet med närhet till affärer, restauranger och caféer, strategiskt vid den klassiska Nybron och Politiska knuten. Utomhusaktiviteter är inga problem, ytor finns, särskilt om man vågar bygga ramper över ån! Lätt att hitta, syns väl från håll. Invändigt finns gott om plats. Lättillgängliga utställningshallar inne i huset med endast två våningsplan gör det lätt att navigera. Viktigt med stor shop. Fint med visuell kontakt mellan våningarna och takfönster i den stora hallen. 

Å-rummet och Stadsparken med sina skulpturer längs med promenadstråken finns färdiga för utveckling och satsningar på stora arrangemang. Även den konstpedagogiska verksamheten som ex. Kulturskolan kan använda Å-rummet och Stadsparken. Kaniken kan bli fantastiskt!
I Borås har man satsat på samverkan mellan politiker, näringsliv och institutioner för att bygga en kulturstad. Ett annat lyckat projekt är Openart i Örebro. Här låter man konsten ta plats på stadens gator, torg, parker vattendrag, köpcenter, kulturscener, fasader etc. Här låter man konsten erövra staden. 

Beskriv de främsta nackdelarna du ser med förslaget på konstmuseets lokaler i kvarteret Kaniken.
Finns inga nackdelar förutom att det inte är ett nybygge.
Tilläggas kan att Västra Ågatan är i nuläget väldigt smal och trafikerad, där måste man få till en upprustning och en trafikbegränsning av området liknande det som gjort på Östra Ågatan. Utredarna för fram avsaknad av skulpturpark. Ett uppgraderat Fyristorg utan parkeringsplatser kan uppfylla det kravet.
Utredarna påstår att utrymmen för utomhusaktiviteter för barn saknas. Detta kan lösas med att använda gränden och skapa ett pedagogiskt rum där man i Swecos förslag placerar caféet. 

Har du andra synpunkter på förslagen?
Swecos ritningar måste helt omarbetas liksom deras visionsbilder. T ex ska caféet upp en våning, uteservering placeras mot ån, inte inklämd i gränden dit solen aldrig når! Hörsalen kan ju flyttas inåt i byggnaden till den nuvarande största biografen. Entrén behöver bli mer storslagen och med färre trappor. Hissar måste förstås finnas.
Viktigt att i miljö och inredning får en modern och spännande ljus, öppen och luftig utformning. Här har Swecos visionsbilder misslyckats jämfört med slottet. Utformningen konnoterar stadsbibliotek från första hälften av 1900-talet, murrigt färgval på väggar och golv, samt okänslighet eller okunskap i val av illustration av konsten. Visionsbilderna är oerhört viktiga för en betraktare att bli engagerad eller att kunna förstå.
En arkitekttävling för utformningen av entrésida som invändig planering och utseende är nödvändig. Den ska jurybedömmas.

Tyvärr har, på grund av nuvarande läge på slottet, alltför många Uppsalabor ingen eller ringa kännedom om konstmuseet och dess verksamhet. Stadsbiblioteket, Stadsteatern, Upplandsmuseet, UKK och andra centralt belägna institutioner är till skillnad från konstmuseet både kända och välbesökta. Med konstmuseet i Kaniken finns stora möjligheter att skapa den nära lättillgängliga mötesplats där alla är välkomna att se och diskutera konst. Många minns fortfarande konsthallen på Gamla Gillet vid Fyristorg där man lite då och då kunde slinka in och se senaste utställningen.