thumbnail image
NY HEMSIDA

Vi har nyligen inlett ett samarbete med konstföretaget Artworks som har erbjudit oss ett digitalt verktyg som vi tycker är bra och som vi kommer att använda oss av. Förhoppningen är att det ska få föreningen att utvecklas och bli mer lättillgänglig för er medlemmar. 

Rent praktiskt innebär det att vi får en modern lösning av en smart och lättnavigerad och ett administration- och kommunikationsredskap där all information om konstföreningen finns samlad på ett ställe. Exempelvis kommer ni numer att kunna ansöka om medlemskap och anmäla er till våra aktiviteter direkt på sidan. 

Inför våra utställningar, vernissager och aktiviteter kommer ni dessutom att få inbjudningar på mail. Nu kommer ni alltså aldrig att missa vad som händer i föreningen. Vår förhoppning är att det ska stärka känslan av gemenskap inom konstföreningen ytterligare! 

Kika gärna här

English
Vantörs art society has recently started a collaboration with Artworks who has provided us with a modern website and communication tool. Our goal is to help the society grow further and be more accessible to all members. 

Practically speaking this means that we have a new modern and easily navigated site and an administration and communication tool, all in one place. For example you can now see all activities, apply for membership through an easy click and RSVP to our activities directly on the site. 

You will also automatically be invited by mail to our shows, openings and activities so now you will always be up to date with what is happening in the art society. Hopefully this will strengthen the cohesion within the art society even further!  

Check it out here

Vänliga hälsningar,
Styrelsen