thumbnail image
MINNESGÅVA

Gåva till föreningen från Gunnar Didoff

Gislaveds Konstförening bildades den 5 oktober 1948 på initiativ av dåvarande rektor I Gislaved P.-U. Ljungdorff och teckningslärare Gunnar Didoff. Efter Gunnar Didoffs död den 10 november 2017 blev föreningen kontaktad av hans fru Kerstin som bodde i Göteborg. Gunnar hade reserverat en stor oljemålning med titeln ”Två rum” som gåva till föreningen. Önskemålet var att tavlan skulle hängas i en offentlig lokal i Gislaved.

Tavlan hämtades hos Kerstin under tidig vår 2018 och visades för föreningens medlemmar på årsmötet i mars. Ironiskt nog ägde mötet rum i Gislaveds Församlingshem och flera medlemmar tyckte att just detta var en utmärkt plats för tavlan. Flera alternativ för lämplig lokal diskuterades under vår, sommar och höst. Efter diskussioner med Svenska Kyrkan togs beslutet under senhösten att tavlan skulle hängas i Gislaveds Församlingshem efter lämplig inramning och skyltning. Det beslutades dock att tavlan även fortsättningsvis skall ägas av konstföreningen.

Tavlan hängdes i Gislaveds Församlingshem och invigdes i samband med en gudstjänst i för-samlingshemmet på Trettondedag Jul 2019. Detta är en lokal med många besökare under hela året och motiv och färger passar alldeles utmärkt i den lokal den nu hänger.

Ett stort tack till Gunnar Didoff med familj!