thumbnail image
MEDLEMSSKAP

Tycker du att ett medlemskap verkar intressant och du vill gå med i konstföreningen?

Sänd ett e-mail till oss på konstforeningen@sweco.se

Skriv:
”Mitt namn är... och min signatur är … Jag vill bli medlem i Swecos Konstförening fr.o.m. år 20xx.... 
Jag arbetar vid Sweco-bolaget ... och kontoret i ...

Jag accepterar att Swecos ekonomiavdelning drar medlemsavgiften 50 kr från min lön varje månad.

Om jag blir medlem någon/några månader in på det nya året, accepterar jag att det vid första lönebetalningstillfället dessutom dras de tidigare månadsavgifterna för året.”

Sista datum
Du kan gå med i föreningen t o m 1 oktober för att delta i årets konstutlottning. Efter det datumet är det stängt för att delta i utlottningen, då vi beräknar antal konstverk utifrån antal medlemmar. Du måste se till att betala in 50 kr/mån för varje månad under året fram till ditt inträde för att delta i utlottningen.

Veteraner
Flera av de som går i pension vill fortsätta att vara medlemmar i konstföreningen. Det är ni välkomna att vara! För er gäller att ni mailar oss på konstforeningen@sweco.se och själva betalar in hela årsavgiften på 600 kr till vårt pg 438 08 09-6. Uppge namn vid inbetalning så att vi kan se vem betalningen kommer ifrån.

Föräldralediga
När du går på föräldraledighet och din lön tillfälligt upphör dras inte heller någon medlemsavgift till konstföreningen. Antalet obetalda månader under året kommer sedan att dras när du kommer tillbaka från din föräldraledighet. Meddela oss på konstforeningen@sweco.se vid uppehåll.

Uppsägning
Om du vid avsluta ditt medlemskap i Konstföreningen meddelar du detta till lön via Sweco Serviceportal välj Finance/-SES och välj Frågor om personal-/löneadministration.