thumbnail image
MEDLEMSFÖRMÅNER

Medlemsförmåner

Medlemsskap 150:- / år

  • Medlemslotteriet - varje år har vi ett lotteri. Vinnarna får sin vinst vid årsmötet.
  • Medlemsrabatt - 10 % rabatt på inköp vid föreningens utställningar
  • Vinstdragning på vernissagekort, om det lämnas vid utställningen.
  • Kurser
  • Konstresor