thumbnail image
MARIEFRED-ÅKERS KONSTFÖRENING

År 2013 bytte föreningen namn till Mariefred-Åkers Konstförening. Föreningen samverkar med SKR i Sörmland.

Till våra aktiviteter hör studiebesök på utställningar, i konstnärshem, museér och övriga kulturhistoriskt intressanta miljöer. Vi bjuder in konstnärer m fl som håller föredrag i syfte att se och lära om konst. Det sker ofta på Mariefreds biblioteket med vilka vi har ett nära samarbete. 

Vårt årsmöte hålls i februari månad då vi lottar ut ett konstverk och konstböcker. Utlottning är mycket populär och många fina konstverk har "delats ut" under åren. Vi har dessutom ett närvarolotteri med fina vinster så det lönar sig att gå på mötet. Vi delar även ut stipendium till skolungdomar till minne av Mariefreds konstnären Harry Karlsson. 

Föreningens medlemmar får information genom Medlemsnytt som utkommer 2 gånger per år.

Det är alltid stimulerande att träffa människor med samma intresse och ofta fascineras och förvånas vi av hur mångfacetterad konsten är. Är du intresserad kontakta gärna oss.