thumbnail image
KONTAKT

1 min read

Galleriet är inrymt i det medeltida Helgeandshuset som ligger utmed Storgatan. Ingången är mot gården, precis invid den trivsamma uteserveringen.

Orförande
Karin Martinsson
070-672 40 57
karin.martinsson@telia.com

Vice ordförande, webb och vernissagekort
Bo Gäfvert
bo.gafvert@outlook.com

Sekreterare
Bengt Åhs
bengt.ahs@telia.com

Kassör
Morgan Bjernersjö
morg-gr@hotmail.com