thumbnail image
KONSTSEKTIONENS HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Konstsektionens hantering av dina personuppgifter. 

Genom att betala medlemsavgiften lämnar du även samtycke till att Konstsektionen vid SSAB i Borlänge får behandla dina personuppgifter i den utsträckning som behövs med anledning av ditt medlemskap och i enlighet med GDPR som beskrivs nedan. Som utställande konstnär lämnar du också samtycke till motsvarande hantering av dina personuppgifter. 

Personuppgifter som vi registrerar  

Förutom namn noterar vi e-postadress, ev. anställnings nr, belopp för inbetald medlemsavgift samt om du är pensionär. 

GDPR ersätter personuppgiftslagen  

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. 

Dina rättigheter enligt GDPR  

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår registeransvarige som är kassören i Konstsektionen om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister. 

 Mer om vår hantering av dina personuppgifter   

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen eller är relevant som potentiell utställare hos oss. Som längst lagras dessa till föreningens upplösning. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig som inbjudningar till vernissage, utbildningar och resor. Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens medlemslotteri. 

Sitter du med i konstföreningens styrelse kommer dina personuppgifter att registreras i Sveriges Konstföreningars medlemsregister så att förbundet och distriktet ska kunna skicka information till dig och kontakta dig. Uppgifterna ligger också till grund för att tidskriften Konstperspektiv, som är en medlemsförmån, ska kunna skickas till dig. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för dig som medlem i konstförening.