thumbnail image
KONSTSEKTIONEN VID SSAB BORLÄNGE

Intresserad av konst? Vill du gärna gå och se utställningar men kommer aldrig iväg? 


Eller vill du prova på att måla eller skapa själv men inte vågat?   
Som medlem i Konstsektionen finns det både möjligheter och tillfällen att både se och uppleva konst och prova på att skapa själv. Vill du bara vara medlem och få en lott i Konslotteriet går det bra det med.  
Alla är välkomna!  

Konstsektionens syfte är att främja intresset för och sprida kunskap om konst och dess positiva inverkan bland alla anställda på SSAB i Borlänge. Det gör vi på flera olika sätt. Varje månad ställer en lokal eller regional konstnär ut i Blå Lågan, det arrangeras konstresor till museer, gallerier och andra aktuella och intressanta utställningar både inom och utom länet regelbundet, dessutom besök hemma hos konstnärer i deras ateljéer och kurser i måleri och andra skapande hantverk i Östra porten.  

Varje år köper Konstsektionen in konst som lottas ut bland medlemmarna vid det årliga konstlotteriet. För att delta i konstlotteriet krävs att man är medlem och det blir man genom att betala in 250 kr på bankgiro 400-2291.   

Vill du veta mer, kontakta gärna någon i styrelsen:​  
helene.strand@ssab.com , ordförande
monika.aderup-andersson@ssab.com , vice ordförande
charlotta.jansson@ssab.com , sekreterare
elisabet.svardstrom@ssab.com , kassör
helena.jussila@ssab.com , ledamot
lotta.wallbom@ssab.com  , suppleant
Karin Sandén (pensionär), suppleant  
Utställningskommissarie:  anna.ostlund@ssab.com