thumbnail image
KONSTPROMENAD

Eftersom konstföreningen i dessa Corona-tider inte kan ha några gemensamma aktiviteter där vi samlas har vi gjort en tipspromenad kring Visbys utomhuskonst. 

Svaren publiceras nedan. 

Trevlig tur.

1. Klippan ovanför Visby hamn vid Piperhålstrappan/Blekhagsbacken
Här finns ett modellbygge av Visborgs slott.
Vem har gjort modellen?
a/ Karin Agélii     b/ Sanny Laurin     c/ Stina Lindholm

2. Almedalen
Vad kallas Tyra Lundgrens skulptur, som är placerad mitt i dammen?
a/ Eldfågel     b/ Solfågeln     c/ Stenfågeln

3. Almedalen
Här står Olof Palmes minnessten. Vem är konstnären?
a/ Istvan Varga     b/ Pye Engström     c/ Hanna Värff

4. Konstmuseet
På muren vid museets framsida finns ett konstverk signerat Erik Olsson.
Vilket är materialet?
a/ Keramik     b/ Emalj     c/ Mosaik

5. På planen framför S:t Drottens ruin står en staty, som föreställer en känd man.
Vem är han?
a/ Christoffer Polhem     b/ Sören Norrby     c/ P A Säve

6. Domkyrkoberget
Vad kallas skulpturen?
a/ Linjalen     b/ Vinkelhaken     c/ Vinkeln

7. Botaniska Trädgården
Träskulpturen här är gjord av Kaj Engström. Vem föreställer den?
a/ Mathias Klintberg     b/ Carl von Linné     c/ Johan Kahl

8. Södertorg
Fontänen här har flyttats ett antal gånger. Den är tillverkad 1917.
Vem är konstnären?
a/ Carl Fagerberg     b/ Istvan Varga     c/ Bertil Nyström

9. Hamnplan
Monument över geologisk dagbok är ett konstverk av Björn Erling Evensen.
Vilket material är den gjord av?
a/ Gotländsk kalksten    b/ Marmor     c/ Granit

10. Packhusplan
En av Visbys mest kända skulpturer är köpt på postorder.
Vad heter den?
a/ Asynja i grönt     b/ Ymnighetsgudinnan     c/ Ung kvinna med trumpetsnäcka
 

Här kommer svaren:

1c, 2b, 3b, 4c, 5a, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b