thumbnail image
KONSTLOTTERIER

Konstföreningens styrelse köper in konst som t.ex. tavlor, skulpturer, fotografier, designföremål och bruksföremål. Dessa föremål lottas sedan ut vid en årlig utlottning som äger rum senast i mars varje år. 

Den årliga utlottningen brukar omfatta ca 25-30 verk/föremål fördelat mellan ungefär dessa prisgrupper:

  Prisklass 1: 9 000 - 15 000, prisklass 2: 6 000 - 8 999, prisklass 3: 3 000 - 5 999, prisklass 4: 1 500 - 2 999, prisklass 5:  - 1 499    

Den konst som lottas ut ställs ut på Stockholmskontoret samtidigt som en broschyr med bilder på de inköpta konstföremålen publiceras.