thumbnail image
MEDLEMSSKAP/SAMARBETEN

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Grafiska Sällskapet, Konstsällskapet Våga Se, Konstfrämjandet Uppland och BUS (Bildupphovsrätt Sverige).

Vi samarbetar med Uppsala konstmuseum och Stiftelsen Anna-Lisa Thomson till Minne.

Våra kulturprogram arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Besök gärna deras hemsidor!

konstmuseum.uppsala.se

sverigeskonstforeningar.nu

uppland.konstframjandet.se

grafiskasallskapet.se

konstsallskapetvagase.com

BUS

studieframjandet.se