thumbnail image
SAMARBETSPARTNERS

Uplands Konstförening samverkar med Uppsala konstmuseum, Upplands konstfrämjande, SverigesKonstföreningar och Grafiska Sällskapet. Vi rekommenderar också de aktiviteter som arrangeras av Upplands konstfrämjande, Uppsala konstmuseum, SverigesKonstföreningar och Grafiska Sällskapet.

Besök gärna deras hemsidor på

uppsalakonstmuseum.se

uppland.konstframjandet.se

sverigeskonstforeningar.nu

hemsidan@grafiskasallskapet.se


Uplands Konstförening samverkar även med Studiefrämjandet i Uppsala län,  Landsarkivet i Uppsala-Riksarkivet och Stiftelsen Anna-Lisa Thomson Till Minne.