thumbnail image
KKKONST - JULHÄLSNING

Vi har trots pandemin lyckats köpa in många konstverk även i år, drygt 70 stycken. Konstrundan på Österlen i våras ställdes in och allt var länge oklart, men med hjälp av gallerister och kommunikation on-line kunde vi i styrelsen komma igång under sommaren.

Årsmötet nu den 24 februari kan dock inte bli den vanliga spännande festen, vi kan ju inte samlas så många av smittskyddsskäl. Vi tänker därför hålla själva årsmötet digitalt genom Zoom. Resultatet av utlottningen kommer vi i anslutning till årsmötet publicera på hemsidan och genom utskick. De som har vunnit tänker vi bjuda in särskilt den 3 mars där man får komma i omgångar och välja sina vinster en och en. Man kan också utse ett ombud eller låta oss i styrelsen plocka efter en prioriteringslista om man inte kan eller vill närvara.

Vi kommer att ställa ut vinsterna i rådhusets café som vanligt, men vi ser inte att det är möjligt att ha de öppna utställningar som vi brukar. I år får man därför mest förlita sig på att bedöma vinsterna utifrån hemsidan och Facebook. Du hittar alla konstverken på www.kkkonst.se

Kallelsen till årsmötet kommer att ske genom e-post. Brev skickar vi endast till dem som saknar e-post. Om du känner på dig att din e-post inte är aktuell så kontakta oss och uppdatera den. Och känner du på dig att du inte har betalat medlemsavgiften för i år? Sätt då snarast in 360 kronor på vårt bankgiro 5042–7558 (glöm inte att ange ditt namn). Har du frågor kontakta styrelsen på kkkonst@kristianstad.se eller ring Katarina Olsson på 044-13 59 79.

Slutligen önskar vi i styrelsen alla medlemmar en god och säker jul och ett gott nytt år!

(Bild: Bo Cronqvist - Karantän)