thumbnail image
FÖRDELAR MED KANIKEN!

  

Fördelar med Kaniken!

Ingen som har tillgång till Upsala Nya Tidning kan väl ha undgått att lägga märke till att debatten om konstmuseet har gått vidare med oförminskad styrka. Plötsligt verkar det som om alla vill göra sin röst hörd och snart sagt varje vecka kan vi läsa nya förslag om var konstmuseet bör ligga. Svettis, Psykiatrins Hus, Vaksalaskolan, Hamnplan och Ångkvarnen kan nämnas som exempel.

Vad många inte verkar ha förstått eller vara medvetna om är att tåget redan har gått för samtliga alternativ utom Slottet och Kaniken. Den 27 maj i år beslutade nämligen kommunstyrelsen att det är på någon av dessa två platser som framtidens Uppsala konstmuseum ska ligga. En utredare håller som bäst på att titta närmare på förslagen och ska presentera resultatet för kommunstyrelsen nu i december varefter denna ska utse vinnande förslag någon gång i februari 2021. Så är i varje fall planeringen.

Styrelsen i Konstens Hus Nu är väl medveten om att föreningens syfte är att verka för ett nybyggt konstmuseum på en central och lättillgänglig plats i Uppsala. När nu kommunstyrelsen har avvisat tanken på ett nybyggt museum har vi emellertid valt att arbeta vidare efter devisen att försöka rädda vad som räddas kan av denna målsättning. Därför har styrelsen valt att stödja alternativet Kaniken eftersom vi ser det som helt centralt att få ner konstmuseet från slottet. Skulle Slottet gå segrande ur striden kan vi nog sluta att drömma om ett levande konstliv i Uppsala.

Styrelsen är medveten om att kanske inte alla medlemmar i föreningen ser detta ställningstagande som okontroversiellt. I mer än tio år har föreningen drivit det självklara kravet på ett nybyggt konstmuseum, ett krav som vi idag tyvärr tvingas konstatera att vi inte lyckats få gehör för. Att i nuvarande situation ändå fortsätta att envist driva detta krav ser vi inte bara som utsiktslöst, vi tror också att det i förlängningen faktiskt riskerar att gynna Slottsalternativet. Om föreningen ger ett intryck av att det inte spelar någon roll var konstmuseet är beläget så länge det inte är nybyggt, varför i så fall göra sig besväret att flytta från Slottet?

Ett ombyggt Kaniken kanske inte blir ett museum av yppersta klass. Däremot finns det ingenting som säger att det inte kan bli ett museum av näst yppersta klass. Med ett läge tiofalt överlägset Slottets kan vi se en byggnad med många spännande möjligheter.

I vanliga fall skulle styrelsen ha bjudit in till ett stormöte för att diskutera saken men på grund av den pågående coronapandemin går ju tyvärr inte det. Därför ser vi gärna att ni hör av er till oss med era synpunkter. Styrelsen kommer naturligtvis inte att arbeta på tvärs emot en majoritet av föreningens medlemmar.

Uppsala den 25 november 2020

Styrelsen för Konstens Hus Nu