thumbnail image
KÄMPAR FÖR KONSTENS PLATS PÅ FÖRETAGEN

Sedan början på 2000-talet har antalet konstföreningar på företag minskat i snabb takt. Vi mötte Mathias Jansson på Sveriges Konstföreningar för ett samtal om konst, företag och det moderna föreningslivet.

6 min read

I dag är konstföreningar med vind i seglen något av lysande undantag. Verkligheten är nämligen att konstföreningar är en kulturtradition som håller på att försvinna. Om trenden fortsätter såsom den har gjort det vill säga. Fler än två tredjedelar av alla konstföreningar på företag har lagts ner de senaste 20 åren.

Mathias Jansson på Sveriges Konstföreningar förklarar dock att konstföreningar fyller en viktig funktion i samhället och på arbetsplatser. Inte minst på grund av att företag efterlyser mer kreativitet och gemenskap, vilket är något som konstföreningar bidrar med. Därför kämpar han för att skapa bättre förutsättningar för att driva konstföreningar och för att vända den övergripande nedåtgående trenden.

Hur arbetar ni för att konstföreningar även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet?

Som riksorganisation bevakar vi våra medlemmars intressen i kulturpolitiken. Vi arbetar för att konstföreningar och konstnärer ska ges praktiska och ekonomiska förutsättningar för att kunna verka i hela Sverige. Vi arbetar även mycket med att på olika sätt stärka våra medlemmar och öka deras kunskaper om allt från utställningsproduktion till det som är aktuellt i samtidskonsten. För att på det sättet öka professionaliteten i mötet mellan den ideella sektorn och konstvärlden. Ofta sker vårt arbete i projektform med fokus på aktuella samhällsföreteelser.

Kan ni inte berätta lite mer om vilka ni är och om ert arbete?

Vi är ett riksförbund som bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen. Vi arbetar både kulturpolitiskt och genom olika utbildningsinsatser för att stärka konstföreningarnas ställning i konstvärlden. Konstbildningen är ett viktigt ben i vår verksamhet. Vi arrangerar kurser, seminarier och producerar vandringsutställningar. Sveriges Konstföreningar består av 23 distrikt och runt 670 konstföreningar varav hälften är vanliga konstföreningar som arrangerar offentliga utställningar och hälften är konstföreningar på arbetsplatser.

Hur vägleder ni era konstföreningar att navigera i det alltmer svårnavigerade medielandskapet?

Under 2019 kommer vi att arbeta med temat digitalisering. En del kommer att handla om just det nya medielandskapet. Vi har tagit fram en handledning ”Från papper till padda – en handledning för konstföreningar som vill navigera i det nya medielandskapet” som just handlar om hur konstföreningen genom att arbeta med hemsidor och sociala medier kan bli mer synlig. Sedan samarbetar vi med studieförbundet Sensus för att med dem ta fram olika fortbildningar. Vi tar även hjälp av andra aktörer som till exempel Artworks för att kunna erbjuda konstföreningarna nya sätt att synas på internet.

Hur kommer konstföreningar på företag se ut framöver? Som anställda blir vi ju mer och mer kräsna och ställer högre krav på vår omgivning, hur speglas det på konstföreningarna?

Vi ser att många konstföreningar på arbetsplatser idag befinner sig i svåra situationer. Det beror dels på förändringar i arbetslivet men en än viktigare orsak är att Skatteverket de senaste åren successivt har skärp sin syn på förmånsbeskattning av lotterivinster i konstföreningarnas konstlotterier. Det har lett till att flera företag dragit in sitt bidrag till konstföreningen som därmed tvingats lägga ner samtidigt som tillväxten av nya arbetsplatskonstföreningar avstannat då de inte längre ser någon möjlighet till bidrag från arbetsgivaren. Det är ett problem som vi tar på största allvar och där vi hoppas kunna hitta en snar lösning.

Samtidigt är det lite av en paradox att vi i en tid då många företag efterlyser kreativitet och innovation hos sina anställda och där psykisk ohälsa hela tiden ökar och kostar företagen och samhället stora belopp, inte ser konstföreningen som en investering. Det innovativa och kreativa i konsten har alltid varit en inspiration och drivkraft för näringslivet och historiskt har platser med stark ekonomisk tillväxt alltid haft en blomstrande konst och kultur. Dessutom skapar en konstförening ett positivt arbetsklimat genom att man där ges utrymme att på ett informellt sätt träffa kollegor och utbyta tankar och idéer vilket stärker arbetsgruppen socialt. Många företag lägger stora summor på kick-offer och olika konsulter för att skapa bättre gruppdynamik på företaget. Konstföreningen bidrar med allt detta, ofta till ett mycket lägre pris och dessutom skapar en kontinuitet under hela året med olika aktiviteter och sociala sammankomster.

Får man vara så fräck och fråga om du har några favoritföreningar i landet? Som du anser att vi alla bör ta rygg på och inspireras av i deras arbete.

Det låter kanske lite diplomatiskt men jag tycker alla som driver en konstförening i dag är värda att lyftas fram. För det är den stora bredden som är så spännande och styrkan med konstföreningarna. Vi har konstföreningar som Röda Sten i Göteborg, som driver konsthall och arrangerar internationella biennaler till arbetsplatskonstföreningar som Handelsbankens konstförening som är en stor inköpare av samtida konst och konsthantverk till sina medlemmar, sedan finns det konstföreningar på mindre orter, som i Lycksele, som ideellt bär upp en stor del av kommunens konstutbud, och så alla dessa konstföreningar på små företag som egentligen bara har ett konstlotteri för sina medlemmar, men som ändå är en viktig del av arbetsplatsens gemenskap och som genom sina inköp bidrar till att konstnärer kan fortsätta skapa konst och försörja sig på sitt yrke.

Samtida konst tar alltmer plats i våra hem och på arbetsplatsen, den får en mer självklar plats, vad anser ni - kommer konsten bli ett lika naturligt inslag som till exempel inredning och musik? 

Vi lever redan idag i en visuell värld, men vår förståelse för visuella budskap är ganska dålig. Tyvärr har historien visat att konst kan användas för suspekta politiska syften och har man inte den förståelsen för bildmediet så är det svårt att värja sig. Det är lite absurt att man talar om vikten av källkritik och att avslöja fake news, men samtidigt skär ner på bildämnet i skolan och lägger ner konstvetenskapliga institutioner, som om man tror att nyheter och propaganda bara sker genom text, då det idag snarare är tvärtom

Konstföreningarna kan spela en viktig roll här genom att lära människor att förstå och tolka bilder och inte minst samtidskonsten som kan vara ganska komplext. 

Vårt företag, Artworks, har ingen konstförening. Hur skulle vi går  tillväga för att starta en? Kan man ha en konstförening med bara 10 anställda?

Teoretiskt krävs det bara tre personer för att starta en konstförening, så är man tio personer på ett företag så fungerar det utmärkt. Sveriges Konstföreningar har flera konstföreningar med under 20 medlemmar som är med i förbundet. Vill man starta en konstförening på sitt företag så kan man besöka vår hemsida där har vi information om hur man snabbt kommer igång och förslag på stadgar som det bara är att kopiera och fylla i. Att starta en konstförening går ganska snabbt och är inte så svårt som många tror.

I Artworks samlar vi alla utställningar på ett ställe. Vilka tre utställningar måste man se just nu enligt dig?

Vårsalongen på Liljevalchs tror jag nog fler än jag ser fram emot.

Stene Projects har intressanta utställningar, jag är lite svag på dataspelsinspirerad konst som t ex Per Fhagers briljanta textilverk av klassiska dataspel som brukar ställas ut på Stene Projects.

Helene Schmitz – Thinking Like a Mountain, fotografier på Waldermarsudde.