thumbnail image
IA OCH MARTIN HULTÉN FRAMFÖR VISOR PÅ VERNISSAGEDAGEN, KAJ ÅHRÉN "POMPEJI"