thumbnail image
INTRESSERAD AV ATT STÄLLA UT?

Arjeplogs Konstförening samarbetar med Silvermuseet i Arjeplog och använder sig av Silvermuseets lokaler Östan & Västan som är anpassade för tillfälliga utställningar.

Wenche Harriet Johansen ställer ut konst i Silvermuseets Västan. Foto: ©Silvermuseet.

Arjeplogs Konstförening anordnar i regel tre utställningar per år*:

  • Julsalong med start 2:a advent
  • Vårmarknadsutställning med start under v.10
  • Sommarutställning juni – augusti (september)

(*start och stoppdatum för utställningar kan variera)

Är du intresserad av att ställa ut? Mejla följande information till arjeplogkonst@gmail.com:
- Namn
- Telefonnummer
- Önskad tid för utställning
- Beskrivning av din konst
- Bifoga bild på konstverk

Tack för att du hör av dig! Vi återkopplar till dig efter nästkommande styrelsemöte.