thumbnail image
INSIKTER FRÅN KONSTFÖRENINGAR 2020

Tjugo föreningar tog sig tid att kliva upp lite extra tidigt under årets mörkaste månad för diskutera konst, corona, lärdomar och ambitioner!

Mycket av magin med träffarna har varit att möta personer i samma sits som en själv och det har varit ett fantastiskt tillfälle att lära sig av varandra. Vi gjorde deltagandet medvetet begränsat men vi delar här de viktigaste insikterna.

Självklart är det ingen rakt igenom ljus bild som har målats upp då det varit ett utmanande år där det mesta har ställts in. Men: Det gör bara att ljusglimtarna skiner desto starkare:

  1. Rekord i antal närvarande vid utlottning av konst har slagits (DIGITALT).
  2. Nya aktiviteter såsom digitala konstnärssamtal har applåderats av medlemmar.
  3. Videomöten för styrelser har blivit standard! (Vem hade kunnat tro det för ett år sedan?).

Den stora övergripande lärdomen är att de som har vågat att prova nytt har blivit hyllade av sina medlemmar.

Det allra häftigaste är att de inte bara har blivit hyllade av de som har deltagit i de nya aktiviteterna, utan också av de som inte kunnat delta. Bara därför att de har erbjudits möjligheten att delta.

Syftet med konstföreningar har även kommit på tal, såsom bildningsresan, främjandet av konstintresset och gemenskapen. Just hur man kan bygga in känslan av gemenskap i nya och digitala aktiviteter är något vi på Artworks ska fundera på. Är det tillräckligt att avsätta en kvart innan och en kvart efter ett konstnärssamtal till exempel bara för allmänt småprat? Och hur öppnar man upp för det i ett format som är nytt för många av oss?

Vi på Artworks är väldigt tacksamma för alla idéer som har dykt upp och som vi kommer använda för att kunna stötta er mer i ert arbete. Till exempel har vi redan börjat erbjuda bokning av digitala visningar vid några av de häftigaste fysiska konstutställningarna i landet. En snabb utveckling som ett led av era idéer!

Ingen nämnd, ingen glömd. Tack för er medverkan.

För dig som är sugen så har vi ett par till ordförandefrukostar framöver också. Kika in programmet på artworks.se/konstforeningar och anmäl dig redan idag.