thumbnail image
INFORMATION

Vårens och sommarens konstutställningar samt Sommarsalongen ställs in eller skjuts upp tills vidare.
Detta på grund av de råd och anvisningar, från Folkhälsomyndigheten, som är kopplade till Covid-19.
Vi hoppas kunna återuppta höstens utställningsprogram.   

För att inte fönster och lokalen ska stå tomma planeras istället återkommande ”Fönsterutställningar”
25/4 – 17/5    Ewa Olsson, Mari-Anne Granath och Ann Catrine Stalebrant   
30/5 – 14/6    Hoschang Moschiri, Ann-Marie Rautenberg och Mats Tusenfot
27/6 – 26/7
mfl....