thumbnail image
INFO KRING AKTIVITETER

Särskilda villkor för aktiviteter 

Anmälan:
För att anmäla sig till en aktivitet till medlemspris ska medlemsavgiften för verksamhetsåret vara betald. Icke medlemmar betalar fullt pris för aktiviteten. Se respektive aktivitet för sista anmälningsdag. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Det innebär att du är betalningsansvarig om ingen annan kan ta din plats. 

Försäkring: Föreningen har ingen försäkring som täcker kostnader för deltagare i händelse av sjukdom, stöld, olycksfall eller kostnader vid avbokning. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilket skydd du har. Ta med europeiskt försäkringskort och pass vid resor utanför Sverige. 

Betalning: Betalning sker så snart du fått bekräftelse från MKK att aktiviteten blir av. Detta gäller oavsett pris för aktiviteten. Betala alltid in till vårt plusgiro 63 42 27 – 3. För aktiviteter understigande 1000 kr betalas ingen anmälningsavgift.