thumbnail image
I WOULDN'T HAVE WASTED MY TIME TALKING TO PRESIDENT TRUMP

Samhällsreflektionen och världsläget är ofta närvarande i Monika Kiviniemis måleri. Vi intervjuar konstnären för att höra mer om hennes omtalade målning som ska sätta fart på klimatdebatten.

4 min read

Genom konstverket "Greta Thunberg ‘I wouldn’t have wasted my time talking to President Trump’" speglar den abstrakta expressionisten Monika Kiviniemi en samtid som är präglad av aktivism och framtidsoro. 

Kiviniemi har en gedigen bakgrund som utställande konstnär och har jobbat en hel del med platsspecifika installationer. Det är inte ovanligt att det finns en djupare tanke bakom den abstrakta ytan där samhällskritik finns att hitta för den som letar. 

“Greta Thunberg ‘I wouldn’t have wasted my time talking to President Trump’” av Monika Kiviniemi. 180 x 297cm.

Hej Monika! Jag tänkte börja med att hoppa rätt i den djupa änden och fråga dig - varför är du konstnär?

Jag har alltid känt ett stort behov av att uttrycka mig själv och skapandet har, sen jag var liten, alltid kommit naturligt för mig. Det visuella skapandet har på det sättet alltid varit en del av mig och något jag verkligen identifierar mig med… det är en del av den jag är. 

Du har nämnt att arbetet bakom dina konstverk är en väldigt viktig del av processen för dig, kan du inte berätta lite mer om varför? 

Efter att en målning blivit klar känns processen nästan viktigare än det färdiga konstverket. Jag arbetar för det mesta med stora format då jag vill vara mer aktiv fysiskt i mitt skapande. Det gör också att jag inte kan ha hela dukens yta under kontroll utan jag måste lita mer på känslan och våga släppa. Med i arbetsprocessen finns tidigare erfarenheter, insikter, och lärdomar som åter prövas,  och inte prövas, och mixas med det nya meningsfulla, eller icke meningsfulla, skeendet.

Allt från hur jag målar lager på lager och använder maskeringstejp, färg, pensel eller palettkniv håller händelseförloppet igång i arbetsprocessen. Att vara sann och ärlig i mitt skapande är viktigt för mig.

Hur har arbetet bakom det här konstverket sett ut?

Jag skapade först en mindre målning  och sedan den större, båda målningarna är tänkta att ingå i en serie som jag för tillfället arbetar med just nu för att skapa mer debatt kring ämnet klimatkrisen.

Målningens titel är ett citat av klimataktivisten Greta Thunberg från hösten 2019. Hon seglade till USA och deltog då bla på FN:s klimatkonferens i New York och höll ett fantastiskt tal. Hon blev utnämnd till årets person av TIME’s. Efter sina två månaders tid i USA seglade hon tillbaka till Europa.

I en radiointervju som hon gav till BBC den 30 dec 2019 har citatet i konstverkets titel sitt ursprung. I intervjun diskuterades bl.a Trumps utträde ur Parisavtalet och där det kom fram att Greta hade tackat nej till en inbjudan till Vita Huset där det var tänkt att hon skulle informera presidenten om klimatkrisen. Efter Gretas uttalande så gav den fd. presidenten ett nedlåtande svar tillbaka på kommunikationsplattformen Twitter.

Hela händelseförloppet skapade stor irritation hos mig och var något som jag ville uppmärksamma med min konst. Det här konstverket särskiljer sig på det sättet från hur jag brukar arbeta... det här är mitt Statement där jag ytterligare vill lyfta frågan om klimatkrisen. Tanken med målningen och budskapet är också att lära mig mer om vad som krävs av både politiker och privatpersoner för att vi ska klara av den här klimatkrisen och att vi inte har råd att slösa bort mer tid. 

Du kan ju hela bakgrunden från idé till förverkligandet av det här konstverket. Men vad ser du själv när du betraktar konstverket?

Jag vill vara tydlig med budskapet i titeln för att förmedla en mer tydlig förståelse eller upplevelse av en känsla där måleriet med det abstrakta uttrycket får en starkare innebörd tillsammans med citatet.

Mer av att tolka målningen lämnar jag över åt betraktarens intuitiva blick och subjektiva tolkning. 

Abstrakt konst lämnar ju mer frihet för tolkning och det är verkligen ett spännande sätt att belysa olika samhällsfrågor på. Vad hoppas du att effekten av tavlan kommer vara hos de som får ta del av det?

Jag hoppas att det ska ge betraktaren en känsla av att klimatproblematiken är en viktig samhällsfråga för framtiden och att vi behöver påskynda klimatåtgärderna. Att vi alla tillsammans kan bidra till att bromsa den globala uppvärmningen. Att det inte finns tid för oss att vänta på att en president eller politiker ska ta sitt ansvar och ta tag i det.

Jag vill skapa ytterligare debatt kring detta viktiga ämne trots att vi är mitt i en pandemi, för sanningen är att vi också är mitt i en klimatkris.

Vi agerar tillsammans och tar vara på vår planet för de kommande generationerna!

Se tillgängliga konstverk av Monika här.

Målningen i sin rätta miljö i Monikas ateljé.