thumbnail image
EN DIGITAL HÖSTSALONG BERTIL KAA HEDBERG OCH KERSTIN LINDGREN CHRISTE.

"Möte i nutid med två konstakademielever på sjuttiotalet" blev en digital utställning hösten 2020 och den fysiska utställningen med 

nya verk öppnar hösten 2021.
NilleI tranans minne