thumbnail image
GRATTIS TILL VINNARNA I VÅRT KONSTLOTTERI 2020!

Ur tomtesäcken drogs följande vinnare fram:

1. Yvonne Littorin
2. Gunilla Frost
3. Kerstin Brändström
4. Sven Åkerblom
5. Renée Sjökvist
6. Birgitta Eriksson
7. Gullan Hedlund
8. Anne - Marie Hagberg
9. Per Emilsson
10. Kjell Stridsberg
11. Lillie Karlsson
12. Kurt Karlsson
13. Vera Kadhammar
14. Elisabet Sarin
15. Kurt Johansson (Filipstad)
16. Anna-Maria Wentzel
17. Hasse Öholm
18. Peter Hägg
19. Britta Dillner
20. Gunilla Johansson

Vinnarna kommer att meddelas.Torsdag 3 december presenteras vinnarna även i en annons i Säffle-Tidningen.                                                                                                                                                            

(På hemsidan kan man se bilder på de konstverk som ingick i årets lotteri under rubriken "Bilder")