thumbnail image
GRAFIKSEKTIONER

Alla stora konstnärer har under någon period ägnat sig åt grafik, alltifrån Dürer och Rembrandt till deras sentida efterföljare Cezanne, Miro eller bland våra svenska konstnärer Carl Larsson, Olle Baertling och Lennart Rodhe.

Inom Saabs Konstförening finns två Grafiksektioner

Att köpa en oljemålning av klass av någon av våra främsta konstnärer idag kostar stora pengar, för att inte säga mycket stora. Det rör sig om tiotusentals kronor och i en del fall hundratusentals. Men ett grafiskt originalverk kan man komma över till en rimlig kostnad. Och köper man en hel upplaga eller en del av en upplaga, kan man få ett avsevärt lägre pris än vad ett enstaka blad kostar.

Detta är idén bakom grafiksektioner

En grafiksektion består i regel av 50 medlemmar, som betalar in t ex 100 kronor var per månad. De har utsett en liten styrelse om tre personer, som handlägger verksamheten. En gång om året, kontaktar man en konstnär för inköp av en grafikupplaga. Är du intresserad av närmare information eller medlemskap i någon av våra Grafiksektioner. 

Välkommen som medlem!

Kontaktpersoner:

Grafiksektion 4: Margareta.e.samuelsson@saabgroup.com

Grafiksektion 1: