thumbnail image
GOD JUL

  

God Jul och ett Gott Nytt År!

Det har nu blivit dags att summera året 2020, ett ur många synpunkter annorlunda och dystert år. Ett år präglat av Corona-pandemin, vilket givetvis har påverkat även Gotlands Konstförening liksom det mesta i samhället. Vi kunde precis genomföra årsmötet i mars 2020, men därefter har vi tvingats ställa in ett antal aktiviteter. Dock, under den tillfälliga lättnaden avseende smittspridning som skedde under höstens början, genomförde vi en konstutställning med föreningens egen konst. Utställningen skedde i Blå Stationen, som generöst ställts till vårt förfogande av husets ägare, Uno von Corswant. Den utställda konsten började samlas in 1958 för att utgöra ett embryo till ett kommande konstmuseum i Visby. Det kom att dröja ända tills 1988 innan detta konstmuseum blev verklighet, ett museum som nu, sorgligt nog, har stängts. 

Stängningen av konstmuseet gör, enligt min mening, Gotlands Konstförening ännu viktigare. En konstscen har släckts ner men vår förening kan fortsätta med att tillvarata det stora konstintresse som finns och som jag tror är så oerhört viktigt i tider som dessa. Vi behöver få avlasta våra tankar kring allt det sorgliga som sker och njuta av konsten, om än för kortare stunder. Personligen tror jag att konsten är välgörande för den psykiska hälsan, måhända en flykt för stunden, men ack så välbehövlig för att orka med den tunga vardagen.

Ytterligare en konstscen i Visby släcks snart ner, nämligen Galleri Gotland vid Klosterplan. Sista utställningen pågår där med verk av konstnären Svante Järdek från Eksta, i form av skulpturer och målningar. Svante är en spännande konstnär, vars utställning jag varmt kan rekommendera.

Min förhoppning är att nästa år, 2021, skall bli ett så mycket bättre år ur alla perspektiv, så att vi kan mötas vid kommande årsmöte, lyssna på föredrag, delta i den spännande konstutlottningen.

Med dessa ord vill jag önska alla medlemmar i Gotlands Konstförening en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lars Andersson

Ordförande