thumbnail image
GALLERI SALEM

  

Galleriet arrangerar utställningar i Villa Skönvik med professionella konstnärer och konsthantverkare.

Målsättningen med galleriet är att väcka ett intresse för samtidskonsten och öka förståelsen för nya konstnärliga uttrycksformer.

- att driva ett eget galleri ser konstföreningen som en viktig del av sitt arbete.

- att kunna erbjuda utställningar av professionella konstnärer och konsthantverkare i det egna galleriet ger kommuninnevånarna en möjlighet att på nära håll ta del av det som sker på konstscenen idag.

Gallerigruppen:

Carina Gauffin, ordförande

Gunilla Bauer-Björklund

Kicki Bergqvist-Selder

Cecilia Lindborg

Ulla Otterstadh

Göran Rooth