thumbnail image
FULLMAKT VID KONSTUTLOTTNING

1 min read


 Så går utlottningen till vid Linköpingspolisens konstutlottning

Vid den årliga konstutlottningen  lottas namn på medlemmarna fram. Den medlem som vinner första pris, får  välja konstverk efter eget tycke (behöver inte ske enligt den ordning som  satts på vinsterna av styrelsen). Därefter dras nytt namn, och vinnare  av andra pris väljer konstverk o.s.v.     

Om en vinnare inte är närvarande finns två alternativ:     

Alternativ 1: Vinnaren/medlemmen  har lämnat fullmakt till närvarande medlem och pris inhämtas efter  fullmakt, se vidare information nedan om fullmakt.     

Alternativ 2: Om  vinnaren/medlemmen inte lämnat fullmakt, noteras namnet av styrelsen och  lotteriet går vidare. Då ett konstverk/vinst återstår går denna till den  frånvarande vinnaren.      

Fullmakt lämnas till annan medlem som närvarar vid utlottningen. I möjligaste mån lämnas inte fullmakten till styrelsemedlemmarna, då de har många andra arbetsuppgifter under utlottningskvällen.    

Ytterligare information om konstutlottningen finns på hemsidan www.artworksapp.com/venues/legalart under fliken Aktiviteter.