thumbnail image
FRONTSIDE MUSIKFESTIVAL 15 - 17 JANUARI

Länk till evenemanget: https://www.frontside-festival.se/

Streamad kammarmusikfestival live från Göteborg.  "Programmet innehåller en bred mångfald av kammarmusik med musik från 1600-talet fram till helt nyskrivet . I typisk Frontside-anda kan vi naturligtvis inte hålla oss borta från våra spektakulära inslag.....Paula af Malmborg Ward är i sitt esse då hon uruppför Buteljernas tid, andra satsen ur Portersviten. Paula har suttit nere i restaurangen Porter Pelles porterkällare "Carnegie Hål" och skrivit direkt för det gamla pianot som står där. Med restaurangägare Björn Lager som assistent har hon radat upp porterflaskor i kronologisk ordning och bildat tonserier efter komplexa uträkningar av årgångar och storlekar. Palle Dahlstedt bistår med elektroniska klanger. Detta får inte missas! Det kompletta uruppförande med alla satserna ( med interagerande publik!) uruppförs sedan 2023 till Göteborgs 400 -års jubileum då bl a Skottland, England och Portern får extra uppmärksamhet. "