thumbnail image
ENGAGERA DIG I TEKNISKA NÄMNDHUSETS KONST- OCH KULTURFÖRENING!

  

Hej alla medlemmar i TNKKF!

Vi i valberedningen; Anneli Runefelt, Pernilla Johnni och Yvonne Modin, har startat upp arbetet med att få fram en ny styrelse för verksamhetsåret 2021. För närvarande har styrelsen 8 ledamöter men ett flertal ledamöter har valt att avgå. I år är vi specifikt på jakt efter en kassör då nuvarande kassören Carita Wickström inte är tillgänglig för omval. Om intresse finns för den posten finns det möjlighet att redan nu adjungeras till styrelsen för att kunna sätta sig in i arbetet tillsammans med Carita. Även du som är intresserad av att hålla i utställningar behövs då de som arbetat med det kommer att sluta. 

Arbetsuppgifterna fördelas inom styrelsen och var och en bidrar efter sin förmåga. Sammanträden hålls ca 10 ggr per år, på kvällstid. Om det finns frågor så kontakta gärna någon av oss i valberedningen eller ordförande i TNKKF, Ulrika Westin.

Med vänlig hälsning Valberedningen genom 

Anneli Runefelt, Pernilla Johnni & Yvonne Modin